Midden-Delfland Vereniging

  • Informatie

Over de Midden-Delfland Vereniging

De Midden-Delfland Vereniging is een streekvereniging die kan leunen op een breed maatschappelijk draagvlak in het gebied en daar omheen. Dat maakt ons een serieuze gesprekpartner voor lokale en regionale bestuurders ten aanzien van de diverse, met name ruimtelijke, dossiers die het gebied betreffen. Het primaire doel van de vereniging is het groen, open en aantrekkelijk houden van het Midden-Delfland gebied. Het ondersteunen van de veehouderij, het stimuleren van stille recreatie en het beter verbinden van stad en land spelen daarin een grote rol. Daarnaast is het levend en vitaal houden van de cultuurhistorie van het gebied een belangrijk aandachtspunt.

De activiteiten van de Midden-Delfland Vereniging bestaan enerzijds uit het verstrekken van kennis en informatie over het gebied door middel van een magazine, de Midden-Delfkrant, de jaarlijkse Midden-Delfland Dag, een activiteitenkalender, lezingen, excursies, et cetera. Anderzijds denkt de vereniging kritisch met beleid- en plannenmakers mee over ruimtelijke ontwikkelingen en landschapsbeheer. Dat doen wij bij voorkeur aan het begin van het planvormingsproces, maar indien nodig schuwen wij stevigere maatregelen niet.

De vereniging wordt aangestuurd door een betrokken bestuur, kan leunen op een aanzienlijke pool van enthousiaste vrijwilligers en één betaalde secretariële kracht en dankt haar financiële armslag aan een stevig en stabiel bestand van leden.

De Midden-Delfland Vereniging wil betrokken zijn en blijven bij alles wat zich in dit gebied afspeelt. Tot nu toe gold dit bij het maken en uitvoeren van plannen. Nu en in de toekomst geldt dit voor de bestuurlijke vernieuwing, voor het beheer en voor de bescherming van de bufferzone. De Midden-Delfland Vereniging volgt de ontwikkelingen kritisch en neemt initiatieven voor verbeteringen , indien mogelijk samen met anderen. Het geven van informatie over alles wat interessant is in en rond Midden-Delfland rekent de vereniging ook tot haar taak. De Midden-Delfkrant, die viermaal per jaar verschijnt, is daarvoor een belangrijk platform. In dit tijdschrift staan artikelen over actuele ontwikkelingen, maar ook over natuur, recreatiemogelijkheden en historie. Door lezingen, dia/video presentaties en een jaarlijkse excursie worden de leden over het gebied geïnformeerd. De vereniging geeft acte de presence bij allerlei manifestaties in de regio.

 

 

U bent hier